Veiligheid

Veiligheid


Jumpsquare staat garant voor JUMP - SPORT - FUN - TRICKS, maar het allerbelangrijkste is de veiligheid van onze gasten. Jumpen is een intensieve en fysiek zware sport. Het is een sport waarbij veel van het lichaam wordt gevraagd. Alle spieren worden gebruikt op een unieke wijze. 

Met onze veiligheidsinstructies proberen we de veiligheid van alle gasten zoveel mogelijk te waarborgen. Vooraf aan iedere Jumpsessie teken je een 'Aansprakelijkheids- en Vrijwaringsformulier'. Lees alle instructies en regels zorgvuldig door. 


Veiligheidsinstructies Jumpsquare:

 • 1. Minimale leeftijd van de Jumper is 7 jaar (tenzij Mini-Jump)
 • 2. Slechts 1 Jumper per trampoline, tenzij anders aangegeven door een Jumpsquare Master (of een ander personeelslid)
 • 3. Jump in het midden van de trampoline, niet op de zijkanten (de pads)
 • 4. Elke jumpzone heeft specifieke regels. Neem hiervan kennis voordat u de zone betreedt
 • 5. Land alleen op 2 voeten, de bips of de rug
 • 6. Trampolines alleen betreden op sokken van Jumpsquare met speciaal antislipprofiel (geen schoenen/ geen blote voeten)
 • 7. Draag gepaste kleding en doe sieraden af
 • 8. Houd rekening met andere Jumpers
 • 9. Het is niet toegestaan om te rennen
 • 10. Het is niet toegestaan lichamelijk contact te hebben met andere Jumpers.
 • 11. Nuttig geen alcohol voorafgaand aan het Jumpen.


Aansprakelijkheid- en vrijwaringsformulier:

Let op: voorafgaand aan het springen dien je het 'Aansprakelijkheid -en Vrijwaringsformulier' te ondertekenen. Hierin accepteer je dat er een reële kans bestaat op letsel wanneer je de trampolines betreedt en ga je akkoord met het feit dat je zelf verantwoordelijk bent voor je veiligheid. Jumpsquare is niet aansprakelijk voor eventueel lichamelijk letsel, verlies en/of schade aan je eigendommen.

Let op: dit is een zeer belangrijk document. Lees het goed door voordat je het ondertekent.

 • Ik ben tenminste 16 jaar oud en zal deelnemen aan de intensieve en fysiek zware trampolinegerelateerde activiteiten (verder: de 'activiteiten' genoemd) aangeboden door Jumpsquare.
 • Ik accepteer dat er een reële kans is op letsel bij deelname aan de activiteiten.
 • Om het risico op letsel te verminderen, ga ik akkoord met het opvolgen van de veiligheidsinstructies waarvan ik reeds kennis heb genomen en de instructies die mij gegeven worden door het personeel van Jumpsquare vooraf en tijdens de activiteiten.
 • Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen veiligheid en die van de kinderen (leeftijd 2-15 jaar) onder mijn gezag. Ik zorg ervoor dat zij de veiligheidsinstructies lezen, begrijpen en zullen opvolgen zoals aangegeven.
 • Ik verklaar dat als ik niet het ouderlijk gezag heb, ik ouder ben dan 18 jaar en toestemming heb van ouder(s)/voogd om het aansprakelijkheid- en vrijwaringsformulier te ondertekenen.
 • In het geval van een ongeluk, verlies of diefstal te wijten aan mijzelf of de kinderen onder mijn gezag, accepteer ik dat Jumpsquare niet aansprakelijk kan worden gesteld voor direct of indirect verlies, schade en/of letsel voortkomend uit deelname aan de activiteiten (behoudens het geval van ernstige nalatigheid te wijten aan Jumpsquare).
 • Ik verklaar dat ik, noch de kinderen onder mijn gezag, een medische conditie hebben (inclusief zwangerschap) waardoor deelname aan de activiteiten sneller kunnen leiden tot letsel bij mijzelf/zichzelf of anderen. (Bij twijfel graag navraag doen bij de ouder(s)/voogd).

Nieuws van Jumpsquare Rijswijk


Volg ons: