Voor wie?

Voor wie?

Jumpen bij Jumpsquare is in principe voor iedereen!
Op reguliere tijden hanteren we wel een minimum leeftijd van 7 jaar. In het geval van twijfel, houden wij ons het recht voor om naar je legitimatie te vragen. Neem voor de zekerheid je legitimatie mee om teleurstelling te voorkomen.

Jumpsessie reserveren

Nog geen 7 jaar? Ook de kleinste jumpers willen we de mogelijkheid bieden om kennis te maken met trampolinespringen. Dit kan tijdens de speciale Mini-Jump uren op woensdag- en vrijdagmiddag, en op zaterdag- en zondagochtend. Deze uren zijn toegankelijk voor kinderen van 1,5 t/m 6 jaar. Oudere broertjes of zusjes mogen tegen betaling voorzichtig mee jumpen. 

Mini-Jumpsessie reserverenJumpen is echter wel een intensieve en fysiek zware bezigheid. Het is dan ook niet toegestaan om te gaan Jumpen met een medische conditie die kan leiden tot letsel bij jezelf of bij anderen. Hieronder valt ook zwangerschap. Jumpsquare biedt professionele trampolines, die geschikt zijn voor personen tot 130 kilo.

16plus.svg

Vanaf 16 jaar mag je zelf het 'Aansprakelijkheids- en Vrijwaringsformulier'
tekenen en mag je Jumpen zonder begeleiding.

12-15.svg

Jongeren van 12 t/m 15 jaar mogen Jumpen zonder begeleiding,
maar een volwassene (18+) dient het Toestemmingsformulier
te ondertekenen en mee te geven.

10-11.svg

Jongeren van 10 en 11 jaar kunnen alleen Jumpen onder begeleiding.
De begeleiding tekent het 'Aansprakelijkheids- en Vrijwaringsformulier' en
dient toezicht te houden tijdens het Jumpen vanaf het terras.

Nieuws van Jumpsquare Rijswijk


Volg ons: